MyCal's vågsortiment väger tyngst


Precisa 321 Premium serien LX, LT, LS

LX

LT

LS

Samtliga modeller är godkända och levereras med 3 års garanti.
 




Copyright 2007 MyCal i Svanskog AB | Tele: 070-6438909 | Fax: 070-3840909 | mycal@mycal.se