Mikrovågar


Sartorius mikrovågar uppfyller de högt ställda kraven när det gäller snabba och noggranna mätresultat. Vindskyddet till vågarna är tillverkade helt i glas med behandlad insida för eliminering av problem som kan uppstå vid vägning av statiskt laddade prover. Dessutom finns en modell för vägning av filter, som har ett unikt vindskydd som helt eliminerar statisk elektricitet från filtret som kan påverka vägningen.

Displayen är stor och lättavläst och bakgrundsbelyst som gör avläsningen extra tydlig. Konfigureringen av vågen sker enkelt eftersom varje funktion eller menyläge visas som självförklarande text.

  • isoCAL – inbyggd automatisk kalibrering/justering
  • SQ-min – visning/larm av minsta vägbara mängd enligt USP
  • ISO/GLP eller användar definierade utskrifter
<< tillbaka till produkterna
Ladda ner
Broschyr 01 Broschyr 02Copyright 2007 MyCal i Svanskog AB | Tele: 070-6438909 | Fax: 070-3840909 | mycal@mycal.se