Sök
Close this search box.

Service & kalibrering

Service

Varför service?

Service av vågar har på senare år blivit allt viktigare, när många har krav på sig att få underhåll, kalibrering med spårbara vikter m.m.

I dag med “elektroniska” vågar kan man kanske undra om service behövs i samma utsträckning som på “mekaniska” vågar? Vad man kanske inte känner till är att den s.k. “elektroniska” vågen består till hälften av mekanik!

Laboratorievågar har en precisionsmätcell som behöver justering och rengöring.

Vågar med inbyggd intrimningsvikt är bra för att minska känslighetsdriften, men vikten behöver också regelbunden rengöring och kalibreringsfaktorn på denna vikt behöver likaså justeras mot en yttre spårbar vikt. Därför är service och underhåll så viktigt för att säkra, och höja kvalitetsnivån i arbetet.

Spårbara viktnormaler

De flesta som arbetar med någon form av kvalitetssystem har i dag krav på sig att service och kalibrering måste utföras med spårbara vikter.

Vad är då spårbara vikter?

Spårbara vikter är viktnormaler som genom regelbunden kalibrering, exempelvis vid riksmätplatsen för massa, uppnår spårbarhet till världsnormalen vid BIPM i Paris.

Spårbarheten är mycket viktig för att uppnå en obruten kedja från mätresultat till världsnormalen.

Serviceavtal

De flesta av våra kunder har serviceavtal för sina vågar.

Ett serviceavtal gör det enkelt att få ut högsta noggrannhet av sin våg.
Vid det årliga besöket sker:

I exempelvis fullserviceavtal ingår även avhjälpande reparationer vid fel på vågen. Vi har olika avtalstyper, kontakta oss om du vill veta mer.