Sök
Close this search box.

OIML R111

Vikter

Vi har kontrollvikter för dina vågar

Vikterna är uppdelade i olika klasser beroende på vilken noggrannhet som krävs. Viktklasser enligt den internationella rekommendationen OIML R111. Vänligen kontakta oss för mer info om vikter.

OIML R 111 – 1 :2004 Största tillåtna fel (±mg)
Nominell massa E1 E2 F1 F2 M1 M2 M3
500 kg 800 2 500 8 000 25 000 80 000 250 000
200 kg 300 1 000 3 000 10 000 30 000 100 000
100 kg 160 500 1 600 5 000 16 000 50 000
50 kg 25 80 250 800 2 500 8 000 25 000
20 kg 10 30 100 300 1 000 3 000 10 000
10 kg 5 16 50 160 500 1 600 5 000
5 kg 2,5 8,0 25 80 250 800 2 500
2 kg 1,0 3,0 10 30 100 300 1 000
1 kg 0,5 1,6 5 16 50 160 500
500 g 0,25 0,8 2,5 8,0 25 80 250
200 g 0,10 0,30 1,0 3,0 10 30 100
100 g 0,05 0,16 0,5 1,6 5 16 50
50 g 0,030 0,10 0,30 1,0 3,0 10 30
20 g 0,025 0,080 0,25 0,8 2,5 8 25
10 g 0,020 0,060 0,20 0,6 2,0 6 20
5 g 0,016 0,050 0,16 0,5 1,6 5 16
2 g 0,012 0,040 0,12 0,4 1,2 4 12
1 g 0,010 0,030 0,10 0,3 1,0 3 10
500 mg 0,008 0,025 0,08 0,25 0,8 2,5
200 mg 0,006 0,020 0,06 0,20 0,6 2,0
100 mg 0,005 0,016 0,05 0,16 0,5 1,6
50 mg 0,004 0,012 0,04 0,12 0,4
20 mg 0,003 0,010 0,03 0,10 0,3
10 mg 0,003 0,008 0,025 0,08 0,25
5 mg 0,003 0,006 0,020 0,06 0,20
2 mg 0,003 0,006 0,020 0,06 0,20
1 mg 0,003 0,006 0,020 0,06 0,20